Om 393

CVR-nr.: 37641146

Har du ønsker om uvildig bistand i forbindelse med emner inden for de ejendoms- og naboretlige forhold tilbydes dette af Landinspektør Michael Larsen.


Med mere end 20 års erfaring inden for en bred vifte af opgaver inden for areal- og rettighedserhvervelse, hvor et særligt specialiseret område vedrører ekspropriation og taksationssager, vil der kunne ydes en særlig kvalificeret rådgivning i forbindelse med gennemførelse  af sådanne sager - særligt med et fokus på den private ejer.


Der tages forbehold for afvisning af eventuelle opgaver, hvis det vurderes at være i direkte interessekonflikt med eksistrende ansættelse og arbejdsopgaver.


Se nærmere om Landinspektør Michael Larsens kvalifikationer mv. på Linkedin (følg link).